top of page

Wystawa "Śpij spokojnie" w Galerii Rektorat im. Zenona Polusa
w Zielonej Górzej, 2023

rzeźba wykonana z kartongipsu i atrap kamer monitoringowych

Wystawa „Śpij spokojnie” zbudowana jest wokół jednej rzeźby, która jest luźną parafrazą motywu z filmu „Enter the void” Gaspara Noé, gdzie główny bohater po śmierci unosi się nad miastem i przyjmuje postać spektatora, mającego dostęp do każdego miejsca, sytuacji i człowieka.

fot. Oleksiy Sobolev

The exhibition "Sleep peacefully" at the Galeria Rektorat im. Zenon Polus
in Zielona Góra, 2023

sculpture made of cardboard and dummy surveillance cameras

The "Sleep calm" exhibition is built around one sculpture, which is a loose paraphrase of the motif from the film "Enter the void" by Gaspar Noé, where the main character after death fly over the city and takes the form of a spectator with access to every place, situation and person.


photo. Oleksiy Sobolev

DSC_1437.jpg
DSC_1451.jpg
DSC_1450.jpg
DSC_1448.jpg
DSC_1443.jpg
DSC_1447.jpg
DSC_1365.jpg
DSC_1317.jpg
IMG20230403154042.jpg
bottom of page