top of page

performance "Mecz w galerii U kos" w galerii U kos prowadzonej przez Jerzego Kosałkę i Grupę LUXUS, Wrocław, 2022

Otrzymałem w prezencie koszulkę Lewego z oryginalnym autografem. Nie wiedziałem, co z nią zrobić...

___________________

​performance "The match in the U kos gallery" in the U kos gallery run by Jerzy Kosałka and the LUXUS Group, Wrocław, 2022
 
I received a Lewy football shirt with an original autograph as a gift. I didn't know what to do with it...
 

bottom of page