top of page

performance wykonany na wystawie TROJAN w Galerii Czasoprzestrzeń we Wrocławiu w 2018r., kuratorowanej przez Idę Sielską
dokumentacja: Mikołaj Głowacki

 

Odwołując się do historii legendarnego konia trojańskiego oraz sieciowego wirusa "Trojana", wcielam się w rolę ciecia-ślepca. Ubrany w koszulkę "Ochrony"
z wszytymi latarkami, z założonymi "ślepymi" soczewkami i jedną małą latarką na dynamo robię obchód po wystawie i terenie zabytkowej, już nieużywanej przemysłowo zajezdni tramwajowej Dąbie. 

___________________

The Guardian 
 

A performance at the TROJAN exhibition at the Czasoprzestrzeń event space in Wrocław, 2018; curated by Ida Sielska
 

Documentation: Mikołaj Głowacki
 

Referring to the legend of the Trojan horse, and the computer virus "Trojan", I play the role of a blind guardian. Dressed in a "Security" t-shirt with flashlights sewn into it, wearing blindening contact lenses, and carrying a dynamo powered flashlight, I walk around the exhibition and the area of the historic, and out of order industrial Dąbie tram depot.
 

bottom of page