top of page
Zeszyt 2.jpg
STR (2)_edited.jpg
2-3.jpg
STR (18)_edited.jpg
36-37.jpg
STR (3)_edited.jpg
4-5.jpg
STR (10).jpg
20-21.jpg

2021 r. 

Praca Przepisany zeszyt powstała poprzez przepisanie i odwzorowanie zeszytu z języka polskiego z roku 1949r., który prowadził mój dziadek - Józef Prenzyna (1936-1990).

 

Do 1945 roku Józef Prenzyna chodził do niemieckojęzycznej klasy w dwujęzycznej szkole podstawowej
w Peiskretscham (po wojnie Pyskowice) na Górnym Śląsku. Po wojnie i przesunięciu polskiej granicy na Zachód musiał zmienić narodowość z niemieckiej na polską i nauczyć się nowego języka. Treść zeszytu przedstawia skomplikowane realia polityczne pogranicza górnośląskiego, osobliwą zmianę etnicznej tożsamości i po prostu naukę nowego języka. W oryginale można odnaleźć naleciałości z języka śląskiego, dziwną konstrukcję zdań oraz ślady ręki pamietającej szwabachę, pamięć mięśniową opowiadającą o losach dzieci pogranicza. Przepisany zeszyt jest już przefiltrowany przez moją rękę piszącą z perspektywy pogórnośląskiej w czasach, w których dogasa dawna wielokulturowość Górnego Śląska.

Pełna zawartość zeszytów pod poniższymi linkami:
 

bottom of page