top of page
Capture the Flag

Parking przed Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, 2018
fot. Grzegorz Madaliński


Słowo capture w języku angielskim ma dwa znaczenia - zdobyć oraz uchwycić. Wysiłek wykonania "flagi" jest tu symboliczny. Odnosi się do momentu odzyskania (zdobycia) niepodległości, ale jednocześnie do zwrócenia uwagi (uchwycenia) niestabilności tego statusu. 

___________________

Parking lot in front of the Voivodeship Office in Wrocław, 2018.
Photo by Grzegorz Madaliński

 

The word "capture" can refer to the act of gaining, and to the act of grasping something. The effort to perform, or rather to make the "flag" is symbolic here. It refers to the moment of regaining independence, but at the same time, to the drawing (grasping) of attention to the instability of this status.
 

performance w ramach wystawy Strefa Komfortu w Galerii Handlowej Centrum kuratorowanej przez Kamilę Czosnyk, Lublin, 2018
dokumentacja: Jakub Jakubowicz

Performance wykonałem w Galerii Handlowej Centrum i na placu Litewskim
w Lublinie w 100-tną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

___________________

The performance was a part of the "Comfort Zone" exhibition in the Shopping Mall Centrum in Lublin, 2018; curated by Kamila Czosnyk
Documentation: Jakub Jakubowicz

 

I did this performance in the Shopping Mall Centrum, and at the Litewski square
in Lublin on the 100th anniversary of Poland's independence.

 

bottom of page