top of page

Otwarcie Galerii Szybka w SERWISIE we Wrocławiu / 2023 

Wyrzeźbiony w płycie GK diagram przedstawia moje wnętrzności, choć jego forma jest na tyle uniwersalna, że mógłby zostać dopasowany do innych stanów rzeczy (np. do rozkładu zamożności w społeczeństwie, zadowolenia z pracy itp.).

Praca "Statystycznie rzecz ujmując" to niskobudżetowa płaskorzeźba zaklęta
w łatwym w obróbce materiale budowlanym.

Opening of the Szybka Gallery in SERWIS (gallery/workspace) in Wrocław / 2023

The diagram carved in the drywall shows my insides, although its form is so universal that it could be adapted to other states of affairs (e.g. to the distribution of wealth in society, job satisfaction, etc.).

"Statistically told" is a low-budget relief enchanted in an easy-to-process building material.

R0002592 1.png
R0002592 1-1.png
IMG20230203231308.jpg
328296224_701594168118435_3574731320528059319_n.jpg
329814104_606835307920684_4141795130534968136_n.jpg
bottom of page